Thời gian làm việc: Từ 4h00 đến 22h00
Hotline: 0387378783

Buổi tối tại Sơn Gia Trang - Camping - BBQ - Rượu cần say mê

Sơn Gia Trang
|
Ngày 11/11/2022

Buổi tối tại Sơn Gia Trang, tụi mình cùng cắm trại, nướng BBQ, thưởng thức rượu cần cay nồng.

Tối đó, mình ngủ lều, giữa bạt ngàn mây mà nghe côn trùng cắn tai

Chợt ngân nga mấy câu hát của Trịnh Công Sơn, ngày ông còn dạy học ở B`Lao

"Vùng u tối loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng Một đời bỏ ngỏ đêm hồng Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em"

- Dấu chân địa đàng - Trịnh Công Sơn